ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ:     *Az ügyfélazonosító a számla jobb felső részén található